Kinderen zijn de toekomst

Een juiste opvoeding, begeleiding en scholing is daarbij zeer belangrijk; het zijn de fundamenten voor later. TOXTV wil daar graag een bijdrage aan leveren.

TOXTV wil meer zijn dan enkel amusement om het amusement. We zien graag de nodige aandacht voor educatie en het verwerven van kennis en inzichten. In onze producties proberen we die twee aspecten zo goed mogelijk te combineren, met aandacht voor en betrokkenheid bij het belang van het kind.

Wij maken televisieprogramma’s, boeken, magazines, theatervoorstellingen en apps, voor kinderen. Ook ontwikkelen wij nieuwe merchandise.

 Strikte criteria producties TOXTV

Media hebben een grote invloed op kinderen. TOXTV waakt ervoor dat de aangeboden content - op tv, internet, in apps en in de winkels - beantwoordt aan strenge criteria en in ieder geval is gespeend van racistische, discriminerende, gewelddadige, angstaanjagende of welke andere ongepaste teksten en beelden dan ook.

Gezond eten is lekker, bewegen is plezier.

TOXTV stimuleert gezonde voeding. Dat gezonde en natuurlijke producten een vast onderdeel van je voeding en eetpatroon horen te zijn en dat daarnaast fysieke inspanning via sport heel goed voor je is, proberen we met regelmaat in onze programma’s te verwerken.

Educatie en spel

Kinderen spelen graag. We verweven we spel met educatieve elementen, zodat leren leuk wordt! Een wat ons betreft ideale combinatie.

Aandacht voor natuur en milieu

TOXTV hecht eraan milieuvriendelijk te werken en op die manier bij te dragen aan de - blijvende - leefbaarheid op onze aarde. Onze online activiteiten bijvoorbeeld worden gehost op een zogeheten groene server. Die milieusparende instelling proberen we ook uit te dragen in onze programma’s als educatief element, en zo bij kinderen het bewustzijn te creëren dat we zorgvuldig moeten omgaan met de natuur, mens en dier, met elkaar dus en de wereld om ons heen. TOXTV werkt samen met derden, die eveneens een milieubewust productieproces voeren.

Geen geweld en grof taalgebruik

TOXTV maakt entertainment waarin geweld en grof taalgebruik niet bestaan. Wij willen kinderen op een positieve manier beïnvloeden met leuke, amusante, onderhoudende en educatieve programma’s.